Team in gesprek

Samen met je team een verdiepend gesprek voeren. Een open dialoog met ruimte voor ieders eigenheid. We zoeken geen problemen, we kijken vooruit en verkennen wat er in jullie team speelt op teamniveau. Welke issues zijn er? Waar versterken jullie elkaar? Welke patronen zie je steeds terugkomen?

Met elkaar creëer je een open cultuur, waarin iedereen ook anders mag zijn. Door het oefenen in het voeren van een open dialoog kom je dichter bij elkaar.

We maken gebruik van verschillende methodieken op het gebied van teamrollen en communicatie. Nooit in een vast format, omdat we uitgaan van maatwerk en jullie vraag het uitgangspunt is. We maken altijd gebruik van ervaringsleren in een combinatie van lichaamswerk, coaching en opstellingen.

Team in gesprek is een opmaat traject waarin we starten met een intake en individuele gesprekken. Dit doen we om een veilig fundament te maken om de dialoog in je team te voeren. Teamleden moeten er vanuit kunnen gaan dat in de professionele setting zij niet ongewild of ongewenst in persoonlijke vraagstukken belanden.

Wil je meer weten over onze aanpak of mogelijkheden? Laat het ons weten.