Systemisch ondernemen

Anders kijken en anders doen!

Wil jij uitzoomen en je blik verruimen op je ondernemerschap? Wil je eens stilstaan bij jouw waarom en opnieuw geïnspireerd worden om door te gaan of van richting te veranderen? Dan is deze training wellicht een mooie start.

In deze training werken we met de basisprincipes van het systemisch werk. We staan stil bij de principes van de natuurlijke ordening. Daarbij kijken we naar vier wetmatigheden die nodig zijn om een bedrijf als systeem optimaal te laten functioneren:

  • Alles heeft een plek en dient inclusief te zijn.
  • Er is een optimale volgorde voor de beste resultaten.
  • Er is een vloeiende uitwisseling tussen geven en ontvangen.
  • Bestemming bereikt gaat over loslaten als onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering.

Een bedrijf is geen doel op zich, maar dient een groter belang en geeft antwoord op een maatschappelijke vraag naar een product of dienst.

Deze benadering geeft je de kans om van complex naar logisch te gaan. Het gaat over jouw plek in je bedrijf of organisatie, de uitwisseling die daarbij komt kijken en over wat er speelt in de onderstroom.

We gebruiken verschillende werkvormen en leren door te ervaren. Er is geen voorkennis vereist. Je bent onderdeel van een kleine groep (max 12) en legt met elkaar de basis voor een mooie verbinding.

We werken met gesprekken, oefeningen, theorie en opstellingen. Na deze training heb je vaardigheden aangeleerd om anders te kijken naar de thema’s en vraagstukken die voor jou spelen.

Je bent (opnieuw) verbonden met je missie en kan deze doorgeven en vertalen naar je handelen.

Deze training bestaat uit 2 vrijdagen in twee opeenvolgende weken.

Data 2024

Vrijdag 26 januari en vrijdag 2 februari 09.30-17.00

Vrijdag 19 en vrijdag 26 april 09.30-17.00

Locatie:

De Breijerij

Stationslaan 38a, Nunspeet

Kosten:

€ 495 excl. BTW voor twee dagen.